مدرس

Carol Kinsey Goman

کل فراگیران
5
درمورد من

کارول کینسی گومن ،سخنران ِ برجسته‌ی بین المللی و متخصص تاثیر زبان بدن در اثر رهبری است. او مدیران، رهبران زن، فروشندگان، و آژانس‌های متولی تغییر را به منظور ایجاد روابط کسب‌وکار قوی و سازنده با افزایش اعتماد به نفس، اعتبار، مراقبت، و جذابیت آموزش می‌دهد. او بیش از ۳۰۰ مقاله در زمینه‌های تغییر سازمانی، رهبری، نوآوری، ارتباطات محل کار، انگیزش کارکنان، جذب و حفظ افراد بزرگ، و شیوه‌های کسب‌وکار بین‌المللی منتشر کرده است. وی نویسنده‌ی چندین کتاب تجاری می‌باشد از جمله: زبان خاموش رهبران: زبان بدن چگونه می‌تواند باعث کمک یا آسیب شود-چگونه می‌توانید رهبری کنید و حقایقی درمورد دروغ در محل کار: چگونه دروغگویان را شناسایی کرده و برایشان چه چاره‌ای بیاندیشید. او وبلاگ‌نویس رهبری فوربس است و به عنوان صاحب قدرت در رسانه‌هایی مانند IndustryWeek، Investors Business Daily ، CNN's Business Unusual، Bloomberg TV ، Washington Post ، و اخبار شبانه ی NBC مطرح گردیده است.

دوره های من (1)
img