IRR (تومان)
تومان
Iran Rial
$
United States Dollar

طراحی و سه بعدی CAD

3 دوره‌ها
دوره آموزش رویت

آموزش رویت

در طراحی و سه بعدی CAD
4:00 ساعت
1402-01-20
87,000 تومان
دوره آموزش اسکچاپ SketchUp 2015

آموزش اسکچاپ SketchUp 2015

در طراحی و سه بعدی CAD
3:03 ساعت
1401-11-08
99,000 تومان
دوره آموزش تری دی مکس 2017

آموزش تری دی مکس 2017

در طراحی و سه بعدی CAD
11:00 ساعت
1401-06-01
298,000 تومان

نوع

سطح

گزینه های بیشتر