0990-32-32-100
support@classpluss.com

مدیریت

1 دوره‌ها
50% تخفیف نحوه پاداش دهی به کارکنان

نحوه پاداش دهی به کارکنان

در مدیریت
5.00
0:18 ساعت
28/06/2021
34500 تومان 69000 تومان

نوع

Level

Language

Topic

گزینه های بیشتر