توسعه فردی

زیر مجموعه ها

دوره‌های آموزشی " توسعه فردی "

course
 • 52 بخش
 • | 1 فراگیر
 • | تمامی سطوح

اگر فردی هستید که دائم با مشکل کمبود وقت مواجه هستید و یا کارهایتان را فراموش میکنید و در کل ” برای انجام کارها وقت ندارید” ح..

 • 49000 59000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • تعیین استایل بهره‌وری شما
 • پرداختن به افسانه multitasking یا چندکاری
 • گرفتن بیشترین بهره از دفترچه یادداشت
 • نحوه سازماندهی فضای کاری
 • تفکیک نقاط جمع‌آوری کاری و شخصی
 • انتخاب گزینه‌هایِ پاک‌سازیِ ذهن شما
 • پاک‌سازیِ ذهن شما با استفاده از لیست درگیری‌های ذهنی
 • انتخاب تقویم درست برای شما
 • نَه گفتن به دیگران
 • نَه گفتن به خودتان
 • مدیریت ایمیل ها
 • شناخت تایم کاری در مقابل تایم شخصی

course
 • 55 بخش
 • | 1 فراگیر
 • | تمامی سطوح

با مشاهده این دوره آموزشی دیدگاه شما نسبت به زندگی و مساله شادی در زندگی تغییر خواهد کرد و خواهید فهمید بخش زیادی از شاد بودن..

 • 33000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • باورهای نادرست در مورد خوشبختی
 • تمرکز روی خوبی
 • قدرت سپاس‌گزاری
 • از بین بردن منابع ناراحتی
 • کاهش استرس
 • پیدا کردن نقطه تعادل، بین موفقیت در آینده و زندگی در حال
 • نظریه مطلوبیت؛ آیا شاد بودن خودخواهانه است؟
 • منشع شادی شما
 • خلاص شدن از شر نگرانی ها
 • پیدا کردن شادی در کارهای روزمره
 • با استفاده از مدیتیشن، مغزتان را قوی کنید
 • برقراری ارتباط با کودک درون‌تان
 • ایده‌هایی برای کمک به دیگران
 • اهمیت خوش‌برخورد بودن
 • مقایسه کردن‌، را رها کنید
 • تعادل بین «امنیت» و «هیجان»
 • ساده سازی زندگی
 • نکاتی برای مثبت فکرکردن
 • در لحظه زندگی کنید
 • افزایش میزان شادی فیزیکی