توسعه فردی

زیر مجموعه ها

دوره‌های آموزشی " توسعه فردی "

course
 • 14 بخش
 • | 5 فراگیر
 • | تمامی سطوح

تفویض وظایف یا همان واگذاری وظایف به دیگران، بهترین شیوه برای تقسیم فشار کار می‌باشد تا با کمک سایر افراد بتوانید، بهره‌وری خ..

 • 10000 18000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)

course
 • 15 بخش
 • | 6 فراگیر
 • | تمامی سطوح

دوره " آموزش زبان بدن برای مدیران و رهبران " برای مدیران و افرادی که مایلند بدانند هر حالت بدنیِ آنها چه مفهومی ، در طرف مقا..

 • 39000 49000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • دانستن اینکه علائم زبان بدن چگونه دریافت می‌شوند
 • تعابیر نادرست در مورد زبان بدن
 • هماهنگی زبان بدن شما با گفتار شما
 • ایجاد یک اثر مثبت در اولین برخورد
 • 10 نکته کلیدی برای دست دادن
 • ایجاد یک شخصیت مدیریتی
 • سنجیدن گام صدای شما
 • ژست و طرز ایستادن
 • برقراری ارتباط با دستانتان
 • برقراری ارتباط با پاهایتان
 • نحوه استفاده از فاصله مناسب
 • رساندن اطمینان و اعتماد به نفس