بازاریابی

زیر مجموعه ها

دوره‌های آموزشی " بازاریابی "

course
 • 27 بخش
 • | 2 فراگیر
 • | تمامی سطوح

اگر دارای کسب و کاری هستید و یا کسب و کاری را به تازگی شروع کرده اید ، حتما  دوره آموزش برندینگ را بگذارنید. چرا که نکات بسیا..

 • 48000 69000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • فهمیدن مفهوم برندینگ
 • فهمیدن اینکه چرا برند‌ها مهم هستند؟
 • درک فرآیند و مراحل برندینگ
 • ایجاد محرک‌های برند
 • تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه چیزی را می‌خواهید برند کنید
 • طراحی معماری برند شما
 • شناسایی هویت یا شخصیت برند
 • شناسایی مشتریان شما
 • دانستن عقاید و ارزشهای مشتریان شما
 • توسعه قول برند شما - ارزش پیشنهادی
 • توسعه نام برند و نکات مهم در مورد نام گذاری برند
 • ایجاد شکل و احساس برند (هویت تصویری برند)
 • ایجاد قول برند و استفاده از touchponitها برای تقویت قول برند
 • ایجاد کتاب برند
 • مرتبط ساختن برند با طراحی محصولات و خدمات
 • مطرح کردن برند در کانال‌های دیجیتالی و اجتماعی
 • مطرح کردن برند بوسیله بسته‌بندی
 • ایجاد فضاها و محیط‌های مطابق با برند
 • آگاهی از عملکرد برند
 • مدیریت کیفیت برند