مدیریت

زیر مجموعه ها

دوره‌های آموزشی " مدیریت "

course
  • 4 بخش
  • | 7 فراگیر
  • | تمامی سطوح

بعنوان کارفرما یا مدیر یک مجوعه اینکه بدانید که چگونه و چه پاداشی به کارمندان خود بدهید، در انگیزه‌ی آنها بسیار مهم است و در..

  • 14000 24000
  • (5)
  • (1 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
  • یادگیری انواع پاداش
  • نحوه ارائه پاداش‌ها بصورت دقیق و شفاف
  • انتخاب پاداش متناسب با نوع کارمند
  • پرورش نوآوری و خلاقیت شما در پاداش‌دهی