مدیریت

زیر مجموعه ها

دوره‌های آموزشی " مدیریت "

course
 • 4 بخش
 • | 7 فراگیر
 • | تمامی سطوح

بعنوان کارفرما یا مدیر یک مجوعه اینکه بدانید که چگونه و چه پاداشی به کارمندان خود بدهید، در انگیزه‌ی آنها بسیار مهم است و در..

 • 14000 24000
 • (5)
 • (1 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • یادگیری انواع پاداش
 • نحوه ارائه پاداش‌ها بصورت دقیق و شفاف
 • انتخاب پاداش متناسب با نوع کارمند
 • پرورش نوآوری و خلاقیت شما در پاداش‌دهی

course
 • 30 بخش
 • | 1 فراگیر
 • | تمامی سطوح

هر شغلی مسئولیت‌هایی را به همراه دارد که باید طبق استانداردهای تعریف‌شده انجام شوند که بررسی و ارزیابی عملکرد کمک می‌کند تا ص..

 • 33000 49000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • بررسی کلیات مدیریت عملکرد
 • مدیریت عملکرد کارمندان در طول سال
 • درک صحیح الگوهای شایستگی
 • هدف‌گذاري با کارمندان
 • تفکر مشارکتی برای موفقیت‌های کوتاه و بلندمدت
 • مربی‌گری یا کوچینگ کارمندان
 • جمع‌آوري بازخوردها از عملکرد
 • منابع سنجش عملکرد کارمندان
 • استفاده موثر از ارزیابی ۳۶۰
 • درک رتبه‌بندی و مقایسه کارمندان
 • توجه به توسعه فردی و عملکرد افراد
 • نوشتن بررسی عملکرد کارمندان
 • مدیریت انتظارات کارمندان از پروسه ارزیابی
 • توجه به توسعه کارمندان
 • استفاده صحیح از پلن بهبود عملکرد
 • بهبود پروسه بررسی عملکرد کارمندان
 • ارائه نظرات چالش‌برانگیز
 • پایان‌بندی موثر جلسه ارزیابی