طراحی و سه بعدی (CAD)

زیر مجموعه ها

دوره‌های آموزشی " طراحی و سه بعدی (CAD) "

course
 • 125 بخش
 • | 0 فراگیر
 • | تمامی سطوح

این آموزش علاوه بر مباحث طراحی و ریگ کردن کاراکتر که برای انیمیشن سازی کاربرد دارد، مباحث طراحی داخلی و معماری را نیز در سرفص..

 • 119000 149000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • شخصی سازی رابط کاربری و پیش‌فرض‌ها
 • بررسی تنظیمات preferences
 • آشنایی با رابط کاربری
 • حرکت در ویو پورت‌ها و تغییر نما
 • استفاده از کلید‌های میانبر
 • تعیین واحدهای نمایش و واحدهای سیستم
 • دستکاری و تغییر اشیاء
 • انتخاب یک سیستم مختصات
 • انتخاب یک مرکز تبدیل یا جابجایی
 • داپلیکیت یا تکثیر اشیاء از طریق آرایه و کِلون
 • کار با Scene Explorer
 • استفاده از پشته مادیفایر
 • درک مفهوم وابستگی توپولوژی
 • مدلسازی اِسپلاین
 • رندر کردن اسپلاین‌ها
 • مدلسازی پالیگان
 • ترسیم خطوط نقشه ساختمان
 • ویرایش زیر شیء پالیگان
 • مدلسازی سطوح زیر بخش
 • مدلسازی به فرم آزاد
 • یادگیری مفهوم Hierarchyها یا سلسله مراتب
 • لینک کردن اشیاء
 • ارجاع دادن صحنه با اشیاء XREF
 • ایجاد یک target camera یا دوربین هدف
 • ایجاد یک free camera یا دوربین آزاد
 • انیمیشن Keyframe
 • نور پردازی
 • ایجاد نورهای فتومتریک
 • کنترل کردن کیفیت ویوپورت، برای نورها
 • استفاده از موتور رندرگیری ART
 • تغییر شکل و توزیع نور
 • تنظیم کردن شدت و رنگِ نور
 • استفاده از Compact Material Editor
 • استفاده کردن از Slate Material Editor
 • مدیریت متریال‌های صحنه و اسلات‌های نمونه
 • تغییر دادن پارامترهای متریال استاندارد و فیزیکی
 • اختصاص دادن چندین متریال به یک شیء
 • نقشه برداری بافت‌ها
 • انتخاب یک موتور رندر
 • رندر کردن نورهای استاندارد
 • کنترل کردن سایه‌ها در رندر
 • تنظیم گزینه‌های موتور رندر scanline
 • تنظیم گزینه‌های موتور رندر mental ray
 • رندر کردن دنباله‌ای از تصاویر