کنترل و مدیریت پروژه

زیر مجموعه ها

دوره‌های آموزشی " کنترل و مدیریت پروژه "

course
 • 80 بخش
 • | 2 فراگیر
 • | تمامی سطوح

اگر شخصی هستید که مدیریت چندین کار را بر عهده دارید و یه دنبال بازار کار در شرکت های بزرگ هستید ، ” آموزش نرم افزار مدیریت و..

 • 59000 75000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • آشنایی با نوارها و ویو‌های نرم افزار
 • تنظیم فایل‌های پروژه
 • ساخت یک پروژه با استفاده از قالب های آماده
 • ساخت یک پروژه از یک فایل اکسل
 • تنظیم تقویم‌ها
 • تعریف روز های کاری و غیر کاری در تقویم
 • یادگیری مفهوم زمان‌بندی دستی و خودکار
 • ساخت فعالیت با زمان‌بندی دستی و خودکار
 • تغییر نوع زمان‌بندی فعالیت‌های موجود
 • ساخت یک فعالیت milestone
 • ساخت یک فعالیت تکرار شونده
 • کپی کردن تسک‌ها از سایر برنامه‌ها
 • ساخت summary task یا فعالیت‌های خلاصه
 • سازماندهی تسک‌ها در یکtask list
 • کار با ساختار شکست کار و استفاده از کدهای WBS
 • لینک کردن تسک‌ها
 • افزودن lag یا تاخیرها
 • تنظیم محدودیت‌های زمانی تسک‌ها
 • مشاهده تسک‌ها و لینک‌های آنها
 • توضیح مفهوم منابع یا resources و انواع مختلف آن
 • ساخت منابع کاری
 • ساخت منابع مواد
 • تنظیم هزینه‌ها برای منابع کار و مواد
 • ساخت cost resource یا منبع هزینه
 • توضح مفاهیم duration ، work و units
 • اختصاص منابع به فعالیت‌ها
 • یافتن منابع بیش از حد اختصاص داده شده
 • کار با ویوها
 • تنظیم درست زمان‌بندی پروژه
 • ردگیری و مدیریت پروژه
 • مشاهده و گزارش‌گیری اطلاعات پروژه
 • ذخیره و به‌اشتراک گذاری پروژه‌ها