مهارت فردی

زیر مجموعه ها

دوره‌های آموزشی " مهارت فردی "

course
 • 55 بخش
 • | 1 فراگیر
 • | تمامی سطوح

با مشاهده این دوره آموزشی دیدگاه شما نسبت به زندگی و مساله شادی در زندگی تغییر خواهد کرد و خواهید فهمید بخش زیادی از شاد بودن..

 • 33000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • باورهای نادرست در مورد خوشبختی
 • تمرکز روی خوبی
 • قدرت سپاس‌گزاری
 • از بین بردن منابع ناراحتی
 • کاهش استرس
 • پیدا کردن نقطه تعادل، بین موفقیت در آینده و زندگی در حال
 • نظریه مطلوبیت؛ آیا شاد بودن خودخواهانه است؟
 • منشع شادی شما
 • خلاص شدن از شر نگرانی ها
 • پیدا کردن شادی در کارهای روزمره
 • با استفاده از مدیتیشن، مغزتان را قوی کنید
 • برقراری ارتباط با کودک درون‌تان
 • ایده‌هایی برای کمک به دیگران
 • اهمیت خوش‌برخورد بودن
 • مقایسه کردن‌، را رها کنید
 • تعادل بین «امنیت» و «هیجان»
 • ساده سازی زندگی
 • نکاتی برای مثبت فکرکردن
 • در لحظه زندگی کنید
 • افزایش میزان شادی فیزیکی