مهارت فردی

زیر مجموعه ها

دوره‌های آموزشی " مهارت فردی "

course
 • 15 بخش
 • | 6 فراگیر
 • | تمامی سطوح

دوره " آموزش زبان بدن برای مدیران و رهبران " برای مدیران و افرادی که مایلند بدانند هر حالت بدنیِ آنها چه مفهومی ، در طرف مقا..

 • 39000 49000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • دانستن اینکه علائم زبان بدن چگونه دریافت می‌شوند
 • تعابیر نادرست در مورد زبان بدن
 • هماهنگی زبان بدن شما با گفتار شما
 • ایجاد یک اثر مثبت در اولین برخورد
 • 10 نکته کلیدی برای دست دادن
 • ایجاد یک شخصیت مدیریتی
 • سنجیدن گام صدای شما
 • ژست و طرز ایستادن
 • برقراری ارتباط با دستانتان
 • برقراری ارتباط با پاهایتان
 • نحوه استفاده از فاصله مناسب
 • رساندن اطمینان و اعتماد به نفس

course
 • 52 بخش
 • | 1 فراگیر
 • | تمامی سطوح

اگر فردی هستید که دائم با مشکل کمبود وقت مواجه هستید و یا کارهایتان را فراموش میکنید و در کل ” برای انجام کارها وقت ندارید” ح..

 • 49000 59000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • تعیین استایل بهره‌وری شما
 • پرداختن به افسانه multitasking یا چندکاری
 • گرفتن بیشترین بهره از دفترچه یادداشت
 • نحوه سازماندهی فضای کاری
 • تفکیک نقاط جمع‌آوری کاری و شخصی
 • انتخاب گزینه‌هایِ پاک‌سازیِ ذهن شما
 • پاک‌سازیِ ذهن شما با استفاده از لیست درگیری‌های ذهنی
 • انتخاب تقویم درست برای شما
 • نَه گفتن به دیگران
 • نَه گفتن به خودتان
 • مدیریت ایمیل ها
 • شناخت تایم کاری در مقابل تایم شخصی