مهارت فردی

زیر مجموعه ها

دوره‌های آموزشی " مهارت فردی "

course
 • 10 بخش
 • | 5 فراگیر
 • | تمامی سطوح

مهارت نه گفتن، یکی از مهمترین مهارت‌ هایی است که هر فردی باید در زندگی خود بلد باشد. خیلی از افراد می گویند من نمی توانم نه ب..

 • 9000 19000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)
آنچه خواهید آموخت
 • یادگیری اینکه چه زمانی باید نه بگویید
 • آگاهی از عواقب نه گفتن
 • چگونه بطور موثر نه بگویید
 • زبان بدن در نه گفتن

course
 • 14 بخش
 • | 5 فراگیر
 • | تمامی سطوح

تفویض وظایف یا همان واگذاری وظایف به دیگران، بهترین شیوه برای تقسیم فشار کار می‌باشد تا با کمک سایر افراد بتوانید، بهره‌وری خ..

 • 10000 18000
 • بدون رتبه بندی

 • (0 رتبه بندی)